John Bowlby, cel care a dezvoltat teoria atașamentului, considera că „Nici un alt concept din paradigma atașamentului nu este mai important pentru sănătatea psihică pe parcursul dezvoltării decât cel de bază de siguranță.
Cele mai multe cercetări și interes în domeniul clinic legate de conceptul de bază de siguranță au vizat perioada copilăriei timpurii. Adolescența, deși considerată „o a doua periodă sensibilă de viață”, a primit mult mai puțină atenție din partea comunității științifice.

Mai specific, participanții vor învăța să susțină părinții să:

  • Înțeleagă nevoia adolescenților de a avea o bază de siguranță
  • Recunoască nevoia de siguranță emoțională în comportamentul acestora
  • Reflecteze asupra obstacolelor care împiedică părinții să răspundă acestor nevoi
  • Dezvolte strategii de reglare emoțională și strategii comportamentale pentru a răspunde nevoilor adolescenților

Conținut

Seminarul își propune să ofere o perspectivă teoretică, metodologică, empirică și clinică asupra atașamentului. În acest seminar, Jude Cassidy va introduce conceptul de bază de siguranță/ refugiu emoțional, va discuta despre evoluția acestui concept, despre motivele pentru care adolescenții continuă să aibă nevoie de o bază de siguranță, va descrie modul în care adolescenții se sprijină pe această bază de siguranță, va prezenta filmări în care sunt surprinse atât interacțiuni între adolescenți și părinți caracterizate de siguranță, cât și paternuri de interacțiune caracterizate de nesiguranță, și va oferi o perspectivă clinică asupra modului în care putem sensibiliza părinții adolescenților să înțeleagă nevoia copilului lor de a avea o bază de siguranță, luând în considerare procesul de reglare a stărilor emoționale trăite atât de părinți, cât și de adolescenți.

Cui se adresează seminarul

Seminarul este conceput să răspundă nevoilor și intereselor specialiștilor în dezvoltarea copilului, psihologilor clinicieni, cercetătorilor, asistenților sociali, consilierilor, profesorilor, specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului, asistenților maternali, și ale altor persoane interesate de perioada adolescenței și de teoria atașamentului.

Seminarul se va desfășura în limba engleză și va fi asigurată traducere simultană în căști.
Seminarul nu va fi acreditat COPSI.

Prof. Jude Cassidy
Dr. Cassidy este Profesor de Psihologie la Universitatea din Maryland și Directorul Laboratorului de Psihologia Dezvoltării Copilului și a Familiei din Maryland. Dr. Cassidy a obținut doctoratul în 1986, la Universitatea din Virginia, sub supervizarea lui Mary Ainsworth, unul dintre cercetătorii care au contribuit seminificativ la dezvoltarea teoriei atașamentului.
Cercetările sale vizează domeniul atașamentului, dezvoltarea socială și emoțională a copiilor și a adolescenților, procesarea informației sociale, relațiile de prietenie, intervenția timpurie și predicția longitudinală a comportamentelor de risc la adolescenți. De asemenea, Jude Cassidy a fost consultant pentru programul PBS „The Emotional Life”. Dr. Jude Cassidy este co-editor al jurnalului „Attachment and Human Development”, și, împreună cu Phillip Shaver, este co-editor al Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Implications (2008).

Când:
Sâmbătă, 19 noiembrie 2016
Interval orar: 9 am – 16.30 pm
Unde:
Cluj Arena,
Aleea Stadionului Nr. 2, Cluj-Napoca
Pentru mai multe informații:
Oana Budacu (0742042180)
Andreea Peca (0742019045)

Jude Cassidy a primit Premiul Boyd R. McCandless Young Scientist din partea American Psychological Association (Division 7) în 1991, și este membru al Association of Psychological Science și al American Psychological Association. Este consultant pentru Circle of Security de la începutul dezvoltării programului. Cercetările sale au fost finanțate de National Institute of Mental Health, the National Institute of Child Health and Human Development, the National Institute of Drug Abuse, The Substance Abuse and Mental Health Services Administration, și de către Krieger Fund.

Costuri:
400 lei până la data de 4 moiembrie / 500 lei până la data de 14 noiembrie
Achitați taxa în contul Centrului pentru Atașament Acord: RO33BREL0002001286880100, deschis la Libra Bank și salvați numărul operațiunii bancare și data efectuării plății, apoi completați formularul de înscriere.